ข่าว/กิจกรรม

ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง รับมือฝุ่น PM 2.5

ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง รับมือฝุ่น PM 2.5

รับมือฝุ่น PM 2.5 กับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีต้องทำอย่างไร

บรรยายโดย ผศ.ดร. ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.


Download PDF

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards เพิ่มเติม มี 4 ประเภทอาคาร ดังนี้

ขอเชิญสัมมนาให้ความรู้ MEA ENERGY AWARDS ครั้งที่ 2

ขอเชิญสัมมนาให้ความรู้ MEA ENERGY AWARDS ครั้งที่ 2

“โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานปีที่ 6”  จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง  ขอเชิญสัมมนาให้ความรู้ MEA ENERGY AWARDS ครั้งที่ 2 เรื่อง “รับมือฝุ่น PM 2.5 กับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีต้องทำอย่างไร” บรรยายโดย  ผศ.ดร. ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 3

รับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 3

MEA ENERGY AWARDS เปิดรับอาคารที่สนใจด่วน....
เพื่อขอรับเงินสนับสนุนการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในรอบที่ 3 ภายใต้กรอบวงเงินฯ 2.6 ลบ.
โดยทางโครงการฯ จะพิจารณาอนุมัติผลแบบ Fast Track เพื่อให้อาคารสามารถดำเนินการปรับปรุงและตรวจวัดผลแล้วเสร็จ ภายใน พ.ย. 2564

จำง่ายจ่ายจริง กับ 4 ขั้นตอนขอรับสิทธิพิเศษ “รับ-จบ-ครบ-จ่าย”

จำง่ายจ่ายจริง กับ 4 ขั้นตอนขอรับสิทธิพิเศษ “รับ-จบ-ครบ-จ่าย”

สำหรับอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS แล้ว อาคารจะได้รับสิทธิพิเศษ (Privilege) เป็นส่วนลดค่าบริการมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/แห่ง โดยสามารถเลือกรับบริการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กฟน.ตามเงื่อนไขที่กำหนด คือ 

ประกาศ...สำหรับอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯแล้ว รีบตัดสินใจด่วนจ้า.....

สำหรับอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS แล้ว อาคารจะได้รับสิทธิพิเศษ (Privilege) เป็นส่วนลดค่าบริการมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/แห่ง โดยสามารถเลือกรับบริการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กฟน. ตามเงื่อนไขที่กำหนด คือ 

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards มี 6 ประเภทอาคาร ดังนี้

ประกาศปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุน ในรอบที่ 2

ประกาศปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุน ในรอบที่ 2

ประกาศปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุน ในรอบที่ 2

โดยมีอาคารยื่นเอกสารมาจำนวน 20 ราย รวมยอดเงินที่ขอมาทั้งสิ้น 6,304,552.80 บาท
หมายเหตุ: อาคารที่ส่งใบสมัครภายหลังจากวงเงินสนับสนุนครบเต็มวงเงินแล้ว จะถูกจัดเป็นอาคารในลำดับสำรองทุกอาคาร

ขอเชิญประชุมออนไลน์ เรื่อง สิทธิประโยชน์โครงการ MEA Energy Award

ขอเชิญประชุมออนไลน์ เรื่อง สิทธิประโยชน์โครงการ MEA Energy Award

ขอเชิญประชุมออนไลน์ เรื่อง สิทธิประโยชน์โครงการ MEA Energy Award
" โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6"
ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 64 เวลา 10.00-12.00 น.

การขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

การขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

สำหรับอาคารที่สนใจ ท่านยังสามารถส่งใบสมัครได้จนถึง วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 64 ไม่เกิน เวลา 17.00 น. เท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

ตามที่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 และโครงการฯ