ข่าว/กิจกรรม

ดาวน์โหลด สื่อการบรรยาย การประชุม วันที่ 24 พ.ค. 64

ดาวน์โหลด สื่อการบรรยาย การประชุม วันที่ 24 พ.ค. 64

ดาวน์โหลด สื่อการบรรยาย การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการของอาคารที่ขอรับเงินสนับสนุนฯ คลิกที่นี่

เงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 1 ครบเต็มวงเงินแล้ว

เงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 1 ครบเต็มวงเงินแล้ว

ขณะนี้เงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 1
ครบเต็มวงเงิน ที่ให้การสนับสนุนแล้ว 
ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ค. 2564 เวลา 17.00 น.

เปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ รอบที่ 1

เปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ รอบที่ 1

พร้อมกันหรือยังคะ???
MEA ENERGY AWARDS เปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ
รอบที่ 1 วันที่ 20 พ.ค.2564 เวลา 9.30 เป็นต้นไป
ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards
ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า มีดังนี้
อาคารได้รับตรา_สำนักงาน.jpg

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารสำนักงาน ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards
ประเภทสำนักงาน มีดังนี้
ดาวน์โหลด สื่อการบรรยาย การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ดาวน์โหลด สื่อการบรรยาย การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ดาวน์โหลด สื่อการบรรยาย การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

คำแนะนำในการดาวน์โหลดและเข้าใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings คลิกที่นี่

การประชุมชี้้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ

การประชุมชี้้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ

ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6”

รายชื่ออาคารโรงพยาบาล ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

รายชื่ออาคารโรงพยาบาล ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards
ประเภทอาคารโรงพยาบาล มีดังนี้
ประกาศเลื่อนการสัมมนาออนไลน์ MEA ENERGY AWARDS

ประกาศเลื่อนการสัมมนาออนไลน์ MEA ENERGY AWARDS

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA แจ้งเลื่อนการจัดสัมมนาออนไลน์ MEA ENERGY AWARDS เพื่อรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานปีที่ 6” และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนการลงทุนปรับปรุงการใช้พลังงานในอาคาร ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ MEA ENERGY AWARDS

ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ MEA ENERGY AWARDS

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ MEA ENERGY AWARDS เพื่อรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานปีที่ 6” และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนการลงทุนปรับปรุงการใช้พลังงานในอาคาร พร้อมด้วยบรรยายพิเศษ“การปรับตัวของอาคารเพื่อรับ New Normal” โดย อาจารย์เกชา ธีระโกเมน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา13.00-15.30 น. ผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meeting Application ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนามออนไลน์ คลิกที่นี่