ข่าว/กิจกรรม

ชมภาพกิจกรรม พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6

ชมภาพกิจกรรม พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6

📌📌ชมภาพกิจกรรม พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565

กำหนดการ "พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6"

กำหนดการ "พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6"
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น.

สำหรับท่านที่สนใจเข้าชมถ่ายทอดสดออนไลน์
งานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 และชม Virtual Exhibition

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ หรือ

สแกน QR Code 

***ทีมงานจะส่ง Link สำหรับเข้าชมงานพิธีมอบตราฯ และชม Virtual Exhibition ออนไลน์ให้ทางอีเมลที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งไว้ในลำดับต่อไป***

อับเดทรายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards (ครั้งที่ 6/2565)

อับเดทรายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards (ครั้งที่ 6/2565)

MEA ประกาศรายชื่ออาคารประหยัดพลังงาน ” MEA ENERGY AWARDS ” (ครั้งที่ 6/2565) มีดังนี้

เปิดลงทะเบียน สำหรับท่านที่สนใจเข้าชมถ่ายทอดสดออนไลน์งานพิธีมอบตราฯ

เปิดลงทะเบียน สำหรับท่านที่สนใจเข้าชมถ่ายทอดสดออนไลน์งานพิธีมอบตราฯ

MEA ขอเชิญร่วมงาน "พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6"
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น.

อับเดทรายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards รอบล่าสุด 25 แห่ง (ครั้งที่ 5/2565)

อับเดทรายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards รอบล่าสุด 25 แห่ง (ครั้งที่ 5/2565)

MEA ประกาศรายชื่ออาคารประหยัดพลังงาน ” MEA ENERGY AWARDS ” รอบล่าสุด 25 แห่ง (ครั้งที่ 5/2565) มีดังนี้

ปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ วันที่ 8 เมษานี้

ปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ วันที่ 8 เมษานี้

ประกาศ...จากโครงการ MEA Eenergy Awards
อาคารใดที่สนใจและมีมาตรการปรับปรุงฯ ตามข้อกำหนดโครงการฯ ท่านยังสามารถยื่นใบสมัครเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ ได้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 นี้เท่านั้น.....
และหลังจากนั้น ทางโครงการฯ จะปิดรับใบสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 4 อย่างเป็นทางการ

ดาวโหลดเอกสารและใบสมัครการขอรับเงินสนับสนุน คลิกที่นี่

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS อาคารในเครือ CENTRAL PATTANA

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS อาคารในเครือ CENTRAL PATTANA

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS อาคารในเครือ CENTRAL PATTANA การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

 วันนี้ (7 มีนาคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS โรงพยาบาลพญาไท 1

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS โรงพยาบาลพญาไท 1

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS โรงพยาบาลพญาไท 1 การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

วันนี้ (31 มกราคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 มอบป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ให้กับ โรงพยาบาลพญาไท1 และร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมอาคารพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ โดยมี นพ. อภิรักษ์ ปาลวัฒนวิไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลพญาไท 1 ถนนศรีอยุธยา

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

วันนี้ (31 มกราคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 มอบป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมอาคารพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน