ประกาศปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุน ในรอบที่ 2

ประกาศปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุน ในรอบที่ 2

ประกาศปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุน ในรอบที่ 2

โดยมีอาคารยื่นเอกสารมาจำนวน 20 ราย รวมยอดเงินที่ขอมาทั้งสิ้น 6,304,552.80 บาท
หมายเหตุ: อาคารที่ส่งใบสมัครภายหลังจากวงเงินสนับสนุนครบเต็มวงเงินแล้ว จะถูกจัดเป็นอาคารในลำดับสำรองทุกอาคาร

ประกาศให้ทราบ ณ เวลา 17.00 น.

ติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารได้ที่ https://www.meaenergyawards.info
#โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่6
#MEAEnergyAwards
#อาคารประหยัดพลังงานของกฟน


Print   Email

Related Articles