ขอเชิญประชุมออนไลน์ เรื่อง สิทธิประโยชน์โครงการ MEA Energy Award

ขอเชิญประชุมออนไลน์ เรื่อง สิทธิประโยชน์โครงการ MEA Energy Award

ขอเชิญประชุมออนไลน์ เรื่อง สิทธิประโยชน์โครงการ MEA Energy Award
" โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6"
ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 64 เวลา 10.00-12.00 น.

ผ่านทางระบบ Zoom
ท่านที่สนใจโปรดลงทะเบียนเข้าประชุม ภายในวันที่ 2 กันยายน 2564
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม คลิกที่นี่
หรือสแกน QR Code ในรูปเพื่อเข้าสู่ฟอร์มลงทะเบียน


ทีมงานจะส่ง รหัส Zoom Meeting ID และหมายเลขยืนยันการเข้าร่วมประชุมให้ท่านทางอีเมลที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งไว้ในลำดับต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอิสรียา ไข่ม่วง
โทร : 084-0113888
line : @meaenergyawards


Print   Email

Related Articles