ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

ตามที่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 และโครงการฯ ได้มีกำหนดจะดำเนินการเปิดให้อาคารที่มีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงการใช้พลังงานในอาคาร และต้องการสมัครขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2 และจะเปิดรับใบสมัครดังกล่าวขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยอาคารที่สิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติละเอียดตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารขอรับเงินสนับสนุนฯ ได้ที่ https://www.meaenergyawards.info

ดังนั้น เพื่อเป็นการทบทวนและซักซ้อมความเข้าใจ ทางโครงการฯ จึงได้จัดประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2 ผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meeting Application ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

จึงขอเชิญท่าน หรือผู้แทน ที่สนใจเข้าร่วมประชุม โปรดลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าห้องประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม คลิกที่นี่

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ฟอร์มลงทะเบียน

ทีมงานจะส่ง รหัส Zoom Meeting ID และหมายเลขยืนยันการเข้าร่วมประชุมให้ท่านทางอีเมลที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งไว้ในลำดับต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอิสรียา ไข่ม่วง 
โทร : 084-0113888
line : @meaenergyawards


Print   Email

Related Articles