การขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

การขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

สำหรับอาคารที่สนใจ ท่านยังสามารถส่งใบสมัครได้จนถึง วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 64 ไม่เกิน เวลา 17.00 น. เท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

ยื่นเอกสารทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น

ติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารได้ที่ https://www.meaenergyawards.info

#โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่6
#MEAEnergyAwards
#อาคารประหยัดพลังงานของกฟน


Print   Email

Related Articles