เงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 1 ครบเต็มวงเงินแล้ว

เงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 1 ครบเต็มวงเงินแล้ว

ขณะนี้เงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 1
ครบเต็มวงเงิน ที่ให้การสนับสนุนแล้ว 
ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ค. 2564 เวลา 17.00 น.

 ติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารได้ คลิกที่นี่

#โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่6
#MEAEnergyAwards
#อาคารประหยัดพลังงานของกฟน


Print   Email

Related Articles