วีดิโอ สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง รับมือฝุ่น PM 2.5

วีดิโอ สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง รับมือฝุ่น PM 2.5

รับชม vdo ย้อนหลังงานสัมมนาให้ความรู้ MEA ENERGY AWARDS ครั้งที่ 2
เรื่อง รับมือฝุ่น PM 2.5 กับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีต้องทำอย่างไร

บรรยายโดย ผศ.ดร. ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย


Download PDF


Print   Email

Related Articles