รับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 3

รับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 3

MEA ENERGY AWARDS เปิดรับอาคารที่สนใจด่วน....
เพื่อขอรับเงินสนับสนุนการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในรอบที่ 3 ภายใต้กรอบวงเงินฯ 2.6 ลบ.
โดยทางโครงการฯ จะพิจารณาอนุมัติผลแบบ Fast Track เพื่อให้อาคารสามารถดำเนินการปรับปรุงและตรวจวัดผลแล้วเสร็จ ภายใน พ.ย. 2564

อาคารที่สนใจ สามารถยื่นเอกสารได้ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น

กำหนดเปิดรับใบสมัคร ในรอบที่ 3
ตั้งแต่ วันที่ 29 กันยายน 64 เวลา 9:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มวงเงินสนับสนุน

ดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการขอรับเงินสนับสนุนรอบที่ 3 คลิกที่นี่


Print   Email

Related Articles