รับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 4

รับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 4

MEA ENERGY AWARDS เปิดรับอาคารที่สนใจด่วน....
เพื่อขอรับเงินสนับสนุนการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในรอบที่ 4 ภายใต้กรอบวงเงินฯ 6.28 ลบ.

โดยทางโครงการฯ จะพิจารณาอนุมัติผลแบบ First come, first served

อาคารที่สนใจ สามารถยื่นเอกสารได้ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น

กำหนดเปิดรับใบสมัคร ในรอบที่ 4
ตั้งแต่ วันที่ 20 มกราคม 65 เวลา 9:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มวงเงินสนับสนุน

ดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการขอรับเงินสนับสนุนรอบที่ 4 คลิกที่นี่


Print   Email

Related Articles