ข่าว/กิจกรรม

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards มี 6 ประเภทอาคาร ดังนี้

ประกาศปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุน ในรอบที่ 2

ประกาศปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุน ในรอบที่ 2

ประกาศปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุน ในรอบที่ 2

โดยมีอาคารยื่นเอกสารมาจำนวน 20 ราย รวมยอดเงินที่ขอมาทั้งสิ้น 6,304,552.80 บาท
หมายเหตุ: อาคารที่ส่งใบสมัครภายหลังจากวงเงินสนับสนุนครบเต็มวงเงินแล้ว จะถูกจัดเป็นอาคารในลำดับสำรองทุกอาคาร

ขอเชิญประชุมออนไลน์ เรื่อง สิทธิประโยชน์โครงการ MEA Energy Award

ขอเชิญประชุมออนไลน์ เรื่อง สิทธิประโยชน์โครงการ MEA Energy Award

ขอเชิญประชุมออนไลน์ เรื่อง สิทธิประโยชน์โครงการ MEA Energy Award
" โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6"
ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 64 เวลา 10.00-12.00 น.

การขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

การขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

สำหรับอาคารที่สนใจ ท่านยังสามารถส่งใบสมัครได้จนถึง วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 64 ไม่เกิน เวลา 17.00 น. เท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

ตามที่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 และโครงการฯ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้ MEA ENERGY AWARDS

ตามที่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นที่ปรึกษาดำเนิน

ดาวน์โหลด สื่อการบรรยาย การประชุม วันที่ 24 พ.ค. 64

ดาวน์โหลด สื่อการบรรยาย การประชุม วันที่ 24 พ.ค. 64

ดาวน์โหลด สื่อการบรรยาย การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการของอาคารที่ขอรับเงินสนับสนุนฯ คลิกที่นี่

เงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 1 ครบเต็มวงเงินแล้ว

เงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 1 ครบเต็มวงเงินแล้ว

ขณะนี้เงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 1
ครบเต็มวงเงิน ที่ให้การสนับสนุนแล้ว 
ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ค. 2564 เวลา 17.00 น.

เปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ รอบที่ 1

เปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ รอบที่ 1

พร้อมกันหรือยังคะ???
MEA ENERGY AWARDS เปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ
รอบที่ 1 วันที่ 20 พ.ค.2564 เวลา 9.30 เป็นต้นไป
ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards
ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า มีดังนี้
อาคารได้รับตรา_สำนักงาน.jpg

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารสำนักงาน ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards
ประเภทสำนักงาน มีดังนี้