ข้อมูลผู้ทดสอบโปรแกรม

 
ชื่อ-สกุล ผู้ทดสอบ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทร :

ข้อมูลอาคารที่ใช้ทดสอบ

ชื่ออาคารที่ประกวด* :
จังหวัดที่ตั้ง :
ข้อมูลที่กรอกเป็นข้อมูลปีไหน :

ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ

1. ค่าพลังงานไฟฟ้าที่อาคารใช้จริงต่อปี (Eactual)*
พื้นที่ พื้นที่ปรับอากาศ พื้นที่ไม่ปรับอากาศ
พื้นที่ (ตร.ม.)
เวลาทำงานโดยเฉลี่ย พื้นที่(ตร.ม.)
เวลาทำงานโดยเฉลี่ย
ชม./วัน วัน/ปี ชม./วัน วัน/ปี
1. IPD
2. OPD
3. MRI      
4. CT Scan      
5. Server      
6. พื้นที่จอดรถบนอาคาร      
7. พื้นที่จอดรถใต้ดิน      
8. พื้นที่อื่น ๆ

หมายเหตุ * คือค่าที่ต้องกรอกเพื่อใช้ในการคำนวณตามสูตร และกรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น (ไม่สามารถใส่ comma ( , ) คั่นระหว่างตัวเลขได้)

ขอบคุณค่ะ ... คณะทำงานฯ