ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 4 MEA Energy Saving Building 2016

ผลโครงการปีที่ 4 ในอาคารโรงเรียนและร้านสะดวกซื้อ มีมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารมากถึง 114 มาตรการ มีเงินลงทุนรวมของอาคารทั้งสิ้น 21,376,973 บาท ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยทั้งโครงการประมาณ 2.85 ปี สามารถคิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ เงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ช่วยลดลงได้ ดังนี้


พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ทั้งสิ้น 1,678,143 หน่วยต่อปี

คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 7,504,076 บาท/ปี

สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 976 ตัน/ปี

Client

Admin

Date

18 January 2021

Tags

ประกวดอาคารปี 4