ลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาให้ความรู้
MEA ENERGY AWARDS 2023


โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ. 2566 (ปีที่ 7)
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.

เข้าร่วมงานสัมมนาทาง online
สอบถามได้ที่ คุณอิสรียา โทร. 08 4011 3888
ติดต่อโครงการ : E-mail : [email protected]