ประกาศรายชื่ออาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 5

ประกาศผลการพิจารณาตัดสิน รายอาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 5 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ.2566 (ปีที่ 7) จำนวน 36 อาคาร  ดังนี้ ที่ ชื่ออาคาร รางวัลตราสัญลักษณ์ ระดับ ประเภทอาคาร วันที่ประกาศ 1 อาคาร CP ALL ACADEMY MEA ENERGY AWARDS Standard University : 2023 31 พฤษภาคม 67 2 โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ MEA ENERGY AWARDS Standard Hotel : 2023 31 พฤษภาคม 67 3 โรงแรม ดิ เอม …

ประกาศรายชื่ออาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 5 Read More »