ข่าว/กิจกรรม

ประกาศรายชื่ออาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 5

ประกาศผลการพิจารณาตัดสิน รายอาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 5 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ.2566

Read More »

MEA ENERGY AWARDS จัดสัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 2

MEA ENERGY AWARDS จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านกลไกลดการปล่อยคาร์บอน และการประหยัดพลังงานในระบบทำน้ำเย็นด้วยระบบควบคุมอย่างง่าย วันนี้ (3 เมษายน 2567) นายโสพัส

Read More »

ประกาศรายชื่ออาคารได้รับพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนการลงทุน (รอบที่ 3)

รายชื่ออาคารได้รับพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (รอบที่ 3) จำนวน 16 แห่ง  รวมกรอบวงเงินสนับสนุน ทั้งสิ้น 3,242,741 บาท

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาให้ความรู้ MEA ENERGY AWARDS

🌿🏢📣 MEA ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาให้ความรู้ MEA ENERGY AWARDS ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้พื้นฐานและภาพรวมกลไกการลดการปล่อยคาร์บอน”และ “การประหยัดพลังงานในระบบทำน้ำเย็นด้วยระบบควบคุมอย่างง่าย”

Read More »

MEA เปิดรับสมัครอาคารระดับพรีเมียม (GOLD/PLATINUM)

ประกาศเปิดรับอาคารที่ผ่านเกณฑ์และได้รับตราระดับ STANDARD เข้ารับการประเมินตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ระดับพรีเมียม (GOLD/PLATINUM) การไฟฟ้านครหลวง จะมอบตราสัญลักษณ์

Read More »

ประกาศรายชื่ออาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 4

ประกาศผลการพิจารณาตัดสิน รายอาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 4 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ.2566

Read More »
Scroll to Top