รายชื่ออาคารได้รับตราสัญลักษณ์
MEA ENERGY SAVING BUILDING

รายชื่ออาคารได้รับตราปี 2023
รายชื่ออาคารได้รับตราปี 2021
รายชื่ออาคารได้รับตราปี เก่า

อาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตราสัญลักษณ์

MEA ENERGY SAVING BUILDING 2014

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

 1. โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
 2. โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ฯ
 3. โรงแรม ริชมอนด์
 4. โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ ฯ
 5. โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ ฯ
 6. โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
 7. โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ ฯ
 1. อาคาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 2. อาคาร ชินวัตรทาวเวอร์ 3
 3. อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
 4. อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์)
 5. อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
 6. อาคาร เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ สาขาปิ่นเกล้า (สำนักงาน)
 7. อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
 8. อาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 9. อาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงค์)
 10. อาคาร บางกอกสหประกันภัย
 11. อาคาร ปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์
 12. อาคาร RACTH บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 13. อาคาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ (ส่วนสำนักงาน)
 14. อาคาร สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 15. อาคาร อินเตอร์เชนจ 21
 16. อาคาร เอ็กเชน ทาวเวอร์
 17. อาคาร เอ็มไทย ทาวเวอร์ ออล ซีชั่นส์ เพลส
 1. โรงพยาบาลลาดพร้าว
Scroll to Top