ติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการ MEA Energy Awards

การไฟฟ้านครหลวง

อาคาร 3 ชั้น 2 ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ
121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200

ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์ 0-2470-9604 หรือ 09 5775 7972 , 08 4011 3888
Email : [email protected]
www.facebook.com/MEAAward
www.meaenergyawards.info  
Line OA : @meaenergyawards          

Scroll to Top