รายชื่ออาคารผ่านเกณฑ์ได้รับตรา
MEA ENERGY AWARDS 2023

รายชื่ออาคารได้รับตราปี 2023
รายชื่ออาคารได้รับตราปี 2021
รายชื่ออาคารได้รับตราปี เก่า

ประกาศรายชื่อผลการพิจารณาตัดสิน
อาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (พ.ศ.2566)

  1. โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จุน กรุงเทพ 
  1. ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ ท่าพระ
  1. อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ
  2. อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 รามคำแหง
  3. อาคาร รสา 2
  4. อาคาร อุทยานนวัตกรรม
  5. อาคาร THE TARA 
  6. อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์
  7. อาคาร มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
Scroll to Top