รายชื่ออาคารได้รับตราสัญลักษณ์
MEA ENERGY SAVING BUILDING

รายชื่ออาคารได้รับตราปี 2023
รายชื่ออาคารได้รับตราปี 2021
รายชื่ออาคารได้รับตราปี เก่า

อาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตราสัญลักษณ์

MEA ENERGY SAVING BUILDING 2018

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

  1. อาคาร บริษัทโตโยต้าไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  2. อาคาร EEC ACADEMY
Scroll to Top