ประกวดอาคารปี 4

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 4

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 4 ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 4 MEA Energy Saving Building 2016 ผลโครงการปีที่ 4 ในอาคารโรงเรียนและร้านสะดวกซื้อ มีมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารมากถึง 114 มาตรการ มีเงินลงทุนรวมของอาคารทั้งสิ้น 21,376,973 บาท ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยทั้งโครงการประมาณ 2.85 ปี สามารถคิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ เงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ช่วยลดลงได้ ดังนี้ พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ทั้งสิ้น 1,678,143 kWh/ปี คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 7,504,076 บาท/ปี สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 976 ตัน/ปี Share: ผลงานที่ผ่านมา