เปิดขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนฯ รอบที่ 1

📢📢🎉🎯 MEA ENERGY AWARDS เปิดรับข้อเสนอขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร⚡️💢💥
สำหรับอาคารในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

โครงการ MEA Energy Awards 2023 จะเปิดรับข้อเสนอขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนฯ รอบที่ 1
👉👉 ระหว่าง วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
👉👉 ภายใต้วงเงินสนับสนุนฯ รวม 7,000,000 บาท
👉👉 โดยจะพิจารณาตามลำดับ ก่อน-หลัง แบบ First come, first served ของอาคารที่ส่งใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนฯ ถูกต้องครบถ้วน
👉👉 ยื่นเอกสารผ่านทางอีเมล [email protected] เท่านั้น
และจะปิดรับทันที เมื่อเงินสนับสนุนเต็มจำนวน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

✍️✍️ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการขอรับเงินสนับสนุน คลิกที่นี่

สอบถามโทร 09 5775 7972, 08 4011 3888
Line ID: @meaenergyawards
Email: [email protected] 

Scroll to Top