งานสัมมนาเปิดโครงการ MEA Energy Awards 2023

📣📣 ขอเชิญเข้าชม “งานสัมมนาเปิดโครงการ MEA Energy Awards 2023” ช่องทางออนไลน์

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ. 2566 (ปีที่ 7) (MEA ENERGY AWARDS 2023) เพื่อมอบตรา MEA Energy Awards ให้กับอาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานของโครงการฯ โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดจัดงาน “สัมมนาเปิดโครงการ MEA Energy Awards 2023” เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards และ เงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พร้อมกิจกรรม “MEA Energy Talk” ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองหลากมิติด้านพลังงานกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการฯ 

📌📌 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
ท่านที่สนใจเข้าชมการถ่ายทอดสดออนไลน์  👉👉ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://forms.gle/gVfEqv1FYnbwLpm97
หรือสแกน QR Code จากรูปภาพได้นะคะ

***ทีมงานจะส่ง Link สำหรับเข้าชมงานสัมมนาเปิดโครงการ MEA Energy Awards 2023 ออนไลน์ให้ทางอีเมลที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งไว้ในลำดับต่อไป***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณอิสรียา ไข่ม่วง หมายเลข 08 4011 3888 หรือ 0 2470 9604-6 ต่อ 1202
หรือ Email: [email protected] และ LineOA @meaenergyawards

Scroll to Top