MEA เปิดรับสมัครอาคารระดับพรีเมียม (GOLD/PLATINUM)

ประกาศเปิดรับอาคารที่ผ่านเกณฑ์และได้รับตราระดับ STANDARD เข้ารับการประเมินตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ระดับพรีเมียม (GOLD/PLATINUM)

การไฟฟ้านครหลวง จะมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS 2023 ระดับพรีเมียม ให้กับอาคารที่มีความโดดเด่นด้านการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร มีความใส่ใจอย่างจริงจัง มีการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลประหยัดชัดเจน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีความยั่งยืนในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการฯ จะเข้าเยี่ยมพบผู้บริหารระดับสูงของอาคารที่ได้รับการพิจารณากรั่นกรองเบื้องต้น ซึ่งอาคารจะได้รับประโยชน์ทั้งด้านความรู้ คำแนะนำ และการประชาสัมพันธ์ CSR องค์กร

คุณสมบัติอาคารที่มีสิทธิ์สมัครระดับพรีเมียม
ทุกประเภทอาคารในโครงการปีที่ 6 และ ปีที่ 7 ที่ได้รับตราระดับ STANDARD แล้วเท่านั้น คือ ตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS 2021 และ ตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS 2023

สนใจสมัครระดับพรีเมียม (GOLD/PLATINUM)
ได้ตั้งแต่วันนี้ (12 มีนาคม 2567) ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ส่งเอกสารได้ทาง E-mail: [email protected] เท่านั้น

ดาวน์โหลด รายละเอียดและแบบฟอร์มการจัดทำเอกสารขอรับการประเมิน ตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ระดับพรีเมียม ได้ที่นี่

Scroll to Top