ประกาศรายชื่ออาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 1

รายชื่อผลการพิจารณาตัดสิน
อาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 1
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (พ.ศ.2566) ปีที่ 7 จำนวน 6 อาคาร  ดังนี้

ที่ ชื่ออาคาร รางวัลตราสัญลักษณ์ ระดับ ประเภทอาคาร วันที่ประกาศ
1 โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จุน กรุงเทพ MEA ENERGY AWARDS Standard Hotel : 2023 18 ก.ย.66
2 ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ ท่าพระ MEA ENERGY AWARDS Standard Shopping Center : 2023 18 ก.ย.66
3 อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ MEA ENERGY AWARDS Standard Office : 2023 18 ก.ย.66
4 อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 รามคำแหง MEA ENERGY AWARDS Standard Office : 2023 18 ก.ย.66
5 อาคาร รสา 2 MEA ENERGY AWARDS Standard Office : 2023 18 ก.ย.66
6 อาคาร อุทยานนวัตกรรม MEA ENERGY AWARDS Standard Office : 2023 18 ก.ย.66
Scroll to Top