ประกาศรายชื่ออาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 2

รายชื่อผลการพิจารณาตัดสิน
อาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 2
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ.2566 (ปีที่ 7)
จำนวน 3 อาคาร  ดังนี้

ที่ ชื่ออาคาร รางวัลตราสัญลักษณ์ ระดับ ประเภทอาคาร วันที่ประกาศ
1 อาคาร THE TARA MEA ENERGY AWARDS Standard Office : 2023 18 ต.ค. 66
2 อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ MEA ENERGY AWARDS Standard Office : 2023 18 ต.ค. 66
3 อาคาร มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน MEA ENERGY AWARDS Standard Office : 2023 18 ต.ค. 66
Scroll to Top