ประกาศรายชื่ออาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 3

รายชื่อผลการพิจารณาตัดสิน
อาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 3
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ.2566 (ปีที่ 7)
จำนวน 21 อาคาร  ดังนี้

ที่ ชื่ออาคาร รางวัลตราสัญลักษณ์ ระดับ ประเภทอาคาร วันที่ประกาศ
1 ร้าน 7-Eleven สาขา วิสต้าปาร์ค MEA ENERGY AWARDS Standard convenience store : 2023 8 ม.ค. 67
2 ร้าน 7-Eleven สาขา วัลลพวิลล่า จุด 2 MEA ENERGY AWARDS Standard convenience store : 2023 8 ม.ค. 67
3 ร้าน 7-Eleven สาขา ประชาชื่น 8 (เตาปูน) MEA ENERGY AWARDS Standard convenience store : 2023 8 ม.ค. 67
4 ร้าน 7-Eleven สาขา ม.อิ่มอัมพร จุด 3 MEA ENERGY AWARDS Standard convenience store : 2023 8 ม.ค. 67
5 ร้าน 7-Eleven สาขา ลาดพร้าว 18 จุด 2 MEA ENERGY AWARDS Standard convenience store : 2023 8 ม.ค. 67
6 ร้าน 7-Eleven สาขา สาธุประดิษฐ์ 34 MEA ENERGY AWARDS Standard convenience store : 2023 8 ม.ค. 67
7 ร้าน 7-Eleven สาขา ม.ราชภัฏพระนคร MEA ENERGY AWARDS Standard convenience store : 2023 8 ม.ค. 67
8 ร้าน 7-Eleven สาขา สาทร 12 MEA ENERGY AWARDS Standard convenience store : 2023 8 ม.ค. 67
9 ร้าน 7-Eleven สาขา สวนพลูการ์เด้น MEA ENERGY AWARDS Standard convenience store : 2023 8 ม.ค. 67
10 Café Amazon สาขาศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง MEA ENERGY AWARDS Standard Cafe : 2023 8 ม.ค. 67
11 Café Amazon สาขากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ MEA ENERGY AWARDS Standard Cafe : 2023 8 ม.ค. 67
12 โรงพยาบาลวิมุต MEA ENERGY AWARDS Standard Hospital : 2023 8 ม.ค. 67
13 โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4 MEA ENERGY AWARDS Standard Hospital : 2023 8 ม.ค. 67
14 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ MEA ENERGY AWARDS Standard Hospital : 2023 8 ม.ค. 67
15 อาคาร SCG HOME EXPERIENCE MEA ENERGY AWARDS Standard Shopping Center : 2023 8 ม.ค. 67
16 อาคาร อื้อจือเหลียง MEA ENERGY AWARDS Standard Office : 2023 8 ม.ค. 67
17 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ (สีลม) MEA ENERGY AWARDS Standard Office : 2023 8 ม.ค. 67
18 อาคาร เอส เจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ MEA ENERGY AWARDS Standard Office : 2023 8 ม.ค. 67
19 อาคาร ชลันต์ทิพย์ MEA ENERGY AWARDS Standard Office : 2023 8 ม.ค. 67
20 อาคาร บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ MEA ENERGY AWARDS Standard Office : 2023 8 ม.ค. 67
21 อาคาร ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ MEA ENERGY AWARDS Standard Office : 2023 8 ม.ค. 67
Scroll to Top