MEA จัดงานสัมมนาให้ความรู้โครงการ MEA ENERGY AWARDS 2023

วันนี้ (24 สิงหาคม 2566) นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาให้ความรู้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ MEA ENERGY AWARDS 2023 หรือโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ. 2566 ปีที่ 7 โดยมี คณะผู้บริหาร MEA รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ คณะเจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู้แทนอาคารที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนากว่า 80 หน่วยงาน ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ พร้อมทั้งสามารถรับชมในระบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live และ Youtube ได้ที่ https://www.meaenergyawards.info/index.php/live-meaenergyawards-240866

MEA ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน โดยจัดให้มีการประเมินมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน เพื่อมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ และชี้แจงข้อกำหนดในการขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารให้กับกลุ่มอาคาร 9 ประเภท ประกอบด้วย

 1) ประเภทอาคารโรงพยาบาล
 2) ประเภทอาคารโรงแรม
 3) ประเภทอาคารสำนักงาน
 4) ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
 5) ประเภทอาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต
 6) ประเภทอาคารมหาวิทยาลัย
 7) ประเภทอาคารโรงเรียน
 8) ประเภทร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ
 9) ประเภทร้านกาแฟ

ทั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Net Zero Energy Building” โดย ดร.เกชา ธีระโกเมน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศ และการบรรยายหัวข้อ “Beyond of Save Energy and Green Building” โดย คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ เลขานุการและคณะกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย
สำหรับโครงการ MEA Energy Awards 2023 จะดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 ถึง เดือนกรกฎาคม 2567 และมีกำหนดเปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมตามเป้าหมาย จำนวน 120 แห่ง ในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA คือกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

MEA ขอเชิญอาคารที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ MEA Energy Awards 2023 เพื่อขอรับการประเมิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อาคารสามารถส่งใบสมัคร ได้ที่อีเมล [email protected] และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.meaenergyawards.info สอบถามข้อมูล ติดต่อที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หมายเลข 0 2470 9604-6 ต่อ 1202, 1302 หรือ 09 5775 7972 , 08 4011 3888 (วันและเวลาราชการ) หรือติดตามโครงการ ได้ที่ @meaenergyawards และ www.facebook.com/MEAAward

#สัมมนา #MEAENERGYAWARDS2023
#ชี้แจงข้อกำหนด #NetZeroEnergyBuilding
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Scroll to Top