ผลการดำเนินโครงการปี 1 ระดับที่ 1

กลุ่มอาคาร 2 ประเภท คือ โรงพยาบาลและไฮเปอร์มาร์เก็ต

ประกวดอาคารปี 1

โครงการเริ่มดำเนินการปีแรกในปี พ.ศ. 2555 โดยดำเนินการในกลุ่มอาคารเป้าหมาย คือ อาคารประเภทโรงพยาบาลและไฮเปอร์มาร์เก็ต มีอาคารสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 52 แห่ง แบ่งเป็น

 ♦  อาคารประเภทโรงพยาบาล จำนวน 12 แห่ง
 ♦  อาคารประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 รายใหญ่ 40 แห่ง ได้แก่
  • เทสโก้ โลตัส จำนวน 28 แห่ง
  • สยามแม็คโคร จำนวน 7 แห่ง
  • บิ๊กซี ซูปเปอร์เซนเตอร์ จำนวน 5 แห่ง

หลังจากนั้นได้มีการเข้าตรวจวัดคุณภาพการใช้พลังงาน ณ อาคารตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด รวมทั้งทำการคำนวณ MEA Index ของทุกอาคารที่เข้าร่วมโครงการ ปรากฏว่ามีอาคารที่ผ่านเกณฑ์และได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 จำนวน 23 แห่ง ได้แก่ อาคารประเภทโรงพยาบาล จำนวน 7 แห่ง และ อาคารประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 16 แห่ง

#อาคารโรงพยาบาล
1โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
2โรงพยาบาลพญาไท 2
3โรงพยาบาลพญาไท 3
4โรงพยาบาลนครธน
5โรงพยาลนพรัตนราชธานี
6โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
7สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
#อาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต
1บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 สาขาได้แก่
1. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาติวานนท์
2. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุขาภิบาล 3
3. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสำโรง 2
2บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 สาขาได้แก่
1. แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ
2. แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์
3. แม็คโคร สาขาสาทร
3บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม จํากัด จำนวน 10 สาขา ได้แก่
1. เทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ
2. เทสโก้ โลตัส สาขาซิตี้ปาร์คบางพลี
3. เทสโก้ โลตัส สาขาซีคอนสแควร์
4. เทสโก้ โลตัส สาขาบางแค
5. เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 2
6. เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4
7. เทสโก้ โลตัส สาขามีนบุรี
8. เทสโก้ โลตัส สาขาเมอร์รี่คิงส์ ปิ่นเกล้า
9. เทสโก้ โลตัส สาขาวังหิน
10. เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3
 

Share:

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6 MEA เล็งเห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมให้อาคารลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างแรงจูงให้กับเจ้าของอาคาร ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถทำได้จริง และเกิดผลประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน MEA จึงได้สนับสนุนเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ประกวดอาคารปี 3

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2 อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวด เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์

Scroll to Top