ผลการดำเนินโครงการปี 2 ระดับที่ 1

กลุ่มอาคาร 2 ประเภท คือ โรงแรมและสำนักงาน

ประกวดอาคารปี 2

การไฟฟ้านครหลวงได้จัดโครงการฯ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ โดยเริ่มดำเนินการจัดประกวดนับตั้งเดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนเมษายน 2558 ในการประกวดอาคารครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มอาคารที่ กฟน. ให้การส่งเสริม คือ อาคารประเภทโรงแรมและสำนักงาน โดยมีอาคารสมัครเข้าร่วมประกวด 38 แห่ง ประกอบด้วย

  •  อาคารประเภทโรงแรม 14 แห่ง
  •  อาคารประเภทสำนักงาน 24 แห่ง

โครงการฯ ได้เข้าทวนสอบข้อมูลและตรวจวัดค่าเกณฑ์คุณภาพการใช้พลังงาน MEA Index ณ อาคารจริง และพิจารณาตัดสินมอบตราสัญลักษณ์ ฯ ระดับที่ 1 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ให้กับอาคารรวมทั้งสิ้น 24 อาคาร ประกอบด้วย ประเภทโรงแรม 7 แห่ง และ ประเภทสำนักงาน 17 แห่ง

#ประเภทโรงแรม
1โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
2โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์
3โรงแรมริชมอนด์
4โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
5โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
7โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
#ประเภทสำนักงาน
1กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3
3ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
4ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์)
5ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
6เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ สาขาปิ่นเกล้า (สำนักงาน)
7ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
8ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิม)
10บางกอกสหประกันภัย
11ปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์
12บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
13ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ (สำนักงาน)
14สถาบันวิทยาการตลาดทุน
15อินเตอร์เชนจ 21
16เอ็กเชน ทาวเวอร์
17อาคารเอ็ม ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีชั่นส์ เพลส

Share:

ผลงานที่ผ่านมา

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6 MEA เล็งเห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมให้อาคารลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างแรงจูงให้กับเจ้าของอาคาร ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถทำได้จริง และเกิดผลประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน MEA จึงได้สนับสนุนเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ

ประกวดอาคารปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3 ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3 MEA Energy Saving Building 2015 ผลการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในอาคารที่เข้าร่วมโครงการในปีที่

ประกวดอาคารปี 3

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2 อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวด เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่

Scroll to Top