ผลการดำเนินโครงการปี 5 ระดับที่ 1

กลุ่มอาคาร 4 ประเภท คือ โรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

ประกวดอาคารปี 5

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 5 หรือ MEA Energy Saving Building 2017 ได้พิจารณาจัดการประกวดใน 4 ประเภทอาคาร คือ โรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า เปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2559 และแข่งขันต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคม 2560 มีอาคารสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 29 แห่ง ประกอบด้วย

  •  อาคารโรงพยาบาล 7 แห่ง
  •  อาคารโรงแรม 6 แห่ง
  •  อาคารสำนักงาน 8 แห่ง
  •  ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จำนวน 8 แห่ง

 

ผลการพิจารณาระดับที่ 1 “ตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน“ มีอาคารได้รับพิจารณา จำนวน 23 แห่ง ประกอบด้วย

#อาคารโรงพยาบาล
1โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
2โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
3สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
4โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (หนองแขม)
5โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
6โรงพยาบาลปิยะเวท
7โรงพยาบาลราชวิถี
#อาคารโรงแรม
1โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ
2โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
3โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ
4โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
#อาคารสำนักงาน
1อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
2อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
3อาคารธาราสาทร
4อาคารมหานครยิบซั่ม
5อาคารปตท. สำนักงานพระโขนง
6อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
#อาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
1ศูนย์การค้า ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก
2ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด
3ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางแค
4ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ ท่าพระ
5ศูนย์การค้า คิง เพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์
6ศูนย์การค้า ฟอร์จูนทาวน์

Share:

ผลงานที่ผ่านมา

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6 MEA เล็งเห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมให้อาคารลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างแรงจูงให้กับเจ้าของอาคาร ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถทำได้จริง และเกิดผลประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน MEA จึงได้สนับสนุนเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ

ประกวดอาคารปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3 ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3 MEA Energy Saving Building 2015 ผลการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในอาคารที่เข้าร่วมโครงการในปีที่

ประกวดอาคารปี 3

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2 อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวด เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่

Scroll to Top