ภาพกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ MEA Energy Awards 2023

สัมมนาให้ความรู้ MEA Energy Awards 2023 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ. 2566 (ปีที่ 7)วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ