สัมมนาเปิดโครงการ MEA Energy Awards 2023

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ. 2566 (ปีที่ 7)
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
Scroll to Top