ข่าว/กิจกรรม

ประกาศรายชื่ออาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 3

รายชื่อผลการพิจารณาตัดสิน อาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 3 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ.2566

Read More »

สิทธิประโยชน์ของอาคารที่ผ่านเกณฑ์ MEA ENERGY AWARDS

สำหรับการดำเนินโครงการ MEA ENERGY AWARDS 2023 ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 แล้ว เมื่ออาคารได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้าน MEA

Read More »

ประกาศรายชื่ออาคารได้รับพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนการลงทุน (รอบที่ 2)

รายชื่ออาคารได้รับพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (รอบที่ 2) จำนวน 11 แห่ง  รวมกรอบวงเงินสนับสนุน ทั้งสิ้น 4,989,768 บาท

Read More »

ประกาศรายชื่ออาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 2

รายชื่อผลการพิจารณาตัดสินอาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 2โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ.2566 (ปีที่ 7)

Read More »

ประกาศปิดรับการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

ประกาศปิดรับการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2เนื่องจากมีผู้ยื่นขอรับเงินสนับสนุนฯ ครบเต็มวงเงินแล้ว โดยมีอาคารยื่นข้อเสนอ ทั้งสิ้น 11 ราย ยอดเงินรวม 5,658,827.62บาท

Read More »
Scroll to Top