ข่าว/กิจกรรม

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

📣📣ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ภายใต้ “โครงการ MEA Energy Awards 2023” โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ.

Read More »

MEA จัดงานสัมมนาให้ความรู้โครงการ MEA ENERGY AWARDS 2023

วันนี้ (24 สิงหาคม 2566) นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาให้ความรู้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

Read More »

ประกาศปิดรับการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 1

📢📢 ประกาศปิดรับการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 1📌📌 เนื่องจากมีผู้ยื่นขอรับเงินสนับสนุนฯ ครบเต็มวงเงิน 7 ล้านบาทแล้ว โดยมีอาคารยื่นข้อเสนอรวมทั้งสิ้น 47

Read More »
Scroll to Top