ข่าว/กิจกรรม

ขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนฯ รอบที่ 1

เปิดขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนฯ รอบที่ 1

📢📢🎉🎯 MEA ENERGY AWARDS เปิดรับข้อเสนอขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร⚡️💢💥สำหรับอาคารในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

Read More »

MEA เปิดตัวโครงการ MEA Energy Awards 2023 ต่อยอดเป็นรอบปีที่ 7

MEA เดินหน้า โครงการ MEA Energy Awards 2023 หรือ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ.2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 หลังจากประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมามีอาคารเข้าร่วมแล้วมากกว่า 500 แห่ง จนถึงปัจจุบันมีอาคารผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานของ MEA ไปแล้วทั้งสิ้น313 แห่ง และปีที่ 7 เริ่มเปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมโครงการฯ แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นายวิลาศ  เฉลยสัตย์  ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการนั้น เน้นการขับเคลื่อน “พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร (Energy for City Life Energize Smart

Read More »
Scroll to Top