ข่าว/กิจกรรม

ประกาศรายชื่ออาคารได้รับพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนการลงทุน (รอบที่ 1)

รายชื่ออาคารได้รับพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (รอบที่ 1) จำนวน 46 ราย รวมกรอบวงเงินสนับสนุน ทั้งสิ้น 6,242,557.69 บาท

Read More »

ประกาศรายชื่ออาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 1

รายชื่อผลการพิจารณาตัดสินอาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตรา MEA ENERGY AWARDS 2023 ครั้งที่ 1โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (พ.ศ.2566) ปีที่ 7

Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

📣📣ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ภายใต้ “โครงการ MEA Energy Awards 2023” โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ.

Read More »

MEA จัดงานสัมมนาให้ความรู้โครงการ MEA ENERGY AWARDS 2023

วันนี้ (24 สิงหาคม 2566) นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาให้ความรู้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

Read More »
Scroll to Top