รายชื่ออาคารได้รับตราสัญลักษณ์
MEA ENERGY SAVING BUILDING

รายชื่ออาคารได้รับตราปี 2023
รายชื่ออาคารได้รับตราปี 2021
รายชื่ออาคารได้รับตราปี เก่า

อาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตราสัญลักษณ์

MEA ENERGY SAVING BUILDING 2013

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

 1. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
 2. โรงพยาบาลนครธน
 3. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 4. โรงพยาบาลพญาไท 2
 5. โรงพยาบาลพญาไท 3
 6. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี
 7. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 1. เทสโก้ โลตัส แจ้งวัฒนะ
 2. เทสโก้ โลตัส ซิตี้ปาร์ค บางพลี
 3. เทสโก้ โลตัส ซีคอนสแควร์
 4. เทสโก้ โลตัส บางแค
 5. เทสโก้ โลตัส มีนบุรี
 6. เทสโก้ โลตัส พระราม 2
 7. เทสโก้ โลตัส พระราม 4
 8. เทสโก้ โลตัส เมอร์รี่คิงส์ ปิ่นเกล้า
 9. เทสโก้ โลตัส วังหิน
 10. เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3
 11. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ติวานนท์
 12. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำโรง 2
 13. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุขาภิบาล 3
 14. แม็คโคร แจ้งวัฒนะ
 15. แม็คโคร ศรีนครินทร์
 16. แม็คโคร สาทร
Scroll to Top