รายชื่ออาคารได้รับตราสัญลักษณ์
MEA ENERGY SAVING BUILDING

รายชื่ออาคารได้รับตราปี 2023
รายชื่ออาคารได้รับตราปี 2021
รายชื่ออาคารได้รับตราปี เก่า

อาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตราสัญลักษณ์

MEA ENERGY SAVING BUILDING 2015

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

 1. อาคาร สยามทาวเวอร์
 2. อาคาร การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่ เพลินจิต
 3. อาคาร การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี
 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 5. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 6. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 7. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 8. มหาวิทยาลัยสยาม
 9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
 1. ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
 2. ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
 3. ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21
 4. ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค
 5. ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์
 6. ศูนย์การค้า เดอะสแควร์
 7. ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 2 รามคำแหง
 8. ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
 9. ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 7 บางแค
 10. ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 8 บางกะปิ
 11. ศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี้
 12. ศูนย์การค้า สยามดิสคัฟเวอรี่
 13. ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
Scroll to Top