รายชื่ออาคารได้รับตราสัญลักษณ์
MEA ENERGY SAVING BUILDING

รายชื่ออาคารได้รับตราปี 2023
รายชื่ออาคารได้รับตราปี 2021
รายชื่ออาคารได้รับตราปี เก่า

อาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตราสัญลักษณ์

MEA ENERGY SAVING BUILDING 2019

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

  1. อาคาร สาทร สแควร์
  2. อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
Scroll to Top