ผลการดำเนินโครงการปี 1 ระดับที่ 2

ประกวดอาคารปี 1

อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวด เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 และเงินรางวัลต่อไป พบว่ามีอาคารที่ต้องการร่วมแข่งขันต่อ เพื่อค้นหาสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานกับ กฟน. จำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง ประกอบด้วยอาคารประเภทโรงพยาบาล 4 แห่ง และอาคารประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 6 แห่ง

ผลการประกวดสำหรับโครงการปีที่ 1 ระดับที่ 2

ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” พร้อมเงินรางวัล สูงสุดมูลค่า 2,000,000 บาท

  • ประเภทโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 2

ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่นพิเศษ” พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท

  • ประเภทโรงพยาบาล ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ได้แก่ เทสโก้ โลตัส สาขาสุขาภิบาล 3 และ แม็คโคร สาขาสาทร

ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น”

  • ประเภทโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลนครธน และโรงพยาบาลพญาไท 3
  • ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ได้แก่ เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4 และเทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ

Share:

ผลงานที่ผ่านมา

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6 MEA เล็งเห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมให้อาคารลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างแรงจูงให้กับเจ้าของอาคาร ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถทำได้จริง และเกิดผลประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน MEA จึงได้สนับสนุนเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ประกวดอาคารปี 3

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2 อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวด เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์

Scroll to Top