ผลการดำเนินโครงการปี 4 ระดับที่ 2

ประกวดอาคารปี 4

อาคารได้รับตราสัญลักษณ์ระดับที่ 1 แล้วจะเข้าแข่งขันต่อในระดับที่ 2 โดยในปีที่ 4 นี้ มีอาคารที่ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น 38 แห่ง แบ่งเป็นอาคารโรงเรียน 14 แห่ง และ ร้านสะดวกซื้อ 24 จากผู้ประกอบการ 4 ราย มีผลการพิจารณาตัดสินรางวัลในแต่ละประเภท ดังนี้

ผลการประกวดสำหรับโครงการปีที่ 4 ระดับที่ 2

อาคารประเภทโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” พร้อมเงินรางวัล สูงสุดมูลค่า 1,000,000 บาท

 • ประเภทโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่นพิเศษ” พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท

ประเภทโรงเรียน ได้แก่

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น”

ประเภทโรงเรียน ได้แก่

  • โรงเรียนวัฒนพฤกษา
  • โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
  • โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
  • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  • โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
  • โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
  • โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

อาคารประเภทร้านสะดวกซื้อ

สำหรับอาคารประเภทร้านสะดวกซื้อ ได้แบ่งการพิจารณาตัดสินและมอบรางวัลให้กับอาคารเป็นกรณีพิเศษ โดยได้พิจารณาตัดสินผลคะแนนเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ร้านสะดวกซื้อ (สำนักงานใหญ่) และ ส่วนที่ 2 ร้านสะดวกซื้อ (สาขา)

ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” พร้อมเงินรางวัล สูงสุดมูลค่า 1,000,000 บาท

 • ประเภทร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มาร์ท สาขา แฟมิลี่มาร์ท สาขาชานเมืองแยก 4

ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่นพิเศษ” พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท

ประเภทร้านสะดวกซื้อ (สำนักงานใหญ่) ได้แก่

 • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ มินิบิ๊กซี
 • บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัดผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น

จำนวน 5 สาขา ได้แก่

 • แฟมิลี่มาร์ท สาขาสุขุมวิท 48
 • แฟมิลี่มาร์ท สาขาชุมชนราม 53
 • แฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านเพิ่มสุข
 • มินิบิ๊กซี สาขาบางกระดี่
 • เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาพุทธมณฑลสาย 2

ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น”

ประเภทร้านสะดวกซื้อ จำนวน 14 สาขา ได้แก่

 • แฟมิลี่มาร์ท สาขาสุขสวัสดิ์ 2 แยกนายผิน
 • เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาวัดเลา
 • เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาตลาดถนอมมิตร
 • เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาลาดปลาเค้า 52
 • เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาวัดอินทราวาส
 • เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาสี่แยกหนองใหญ่
 • เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขารัชดาภิเษก 13
 • มินิบิ๊กซี สาขาซอยโพธิ์แก้ว
 • มินิบิ๊กซี สาขาตลาดออเงิน
 • มินิบิ๊กซี สาขาตลาดนำไท
 • มินิบิ๊กซี สาขาซอยพูลเจริญ
 • มินิบิ๊กซี สาขาซอยอุดมเดช
 • เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสำเร็จพัฒนาจุด 2
 • เซเว่น อีเลฟเว่นสาขาวัชรพลซอย 7

Share:

ผลงานที่ผ่านมา

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6 MEA เล็งเห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมให้อาคารลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างแรงจูงให้กับเจ้าของอาคาร ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถทำได้จริง และเกิดผลประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน MEA จึงได้สนับสนุนเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ

ประกวดอาคารปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3 ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3 MEA Energy Saving Building 2015 ผลการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในอาคารที่เข้าร่วมโครงการในปีที่

ประกวดอาคารปี 3

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2 อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวด เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่

Scroll to Top