ผลการดำเนินโครงการปี 5 ระดับที่ 2

ประกวดอาคารปี 5

อาคารที่ผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 1 มาแล้วเท่านั้น จึงสามารถเข้าแข่งขันต่อในระดับที่ 2 ได้ โดยอาคารต้องดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 และได้รับการเข้าเยี่ยมพบเพื่อตรวจประเมินตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ สำหรับการแข่งขันในระดับที่ 2 ของการประกวดอาคารปีที่ 5 มีอาคารสมัครทั้งสิ้น 17 แห่ง แบ่งเป็น อาคารโรงพยาบาล 5 แห่ง อาคารโรงแรม 3 แห่ง อาคารสำนักงาน 4 แห่ง และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จำนวน 5 แห่ง มีผลการพิจารณาตัดสินรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์ฯ ให้แก่อาคาร ดังนี้

ผลการประกวดสำหรับโครงการปีที่ 5 ระดับที่ 2

ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” พร้อมเงินรางวัล สูงสุดมูลค่า 1,000,000 บาท

 • ประเภทอาคารโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี
 • ประเภทอาคารโรงแรม ได้แก่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
 • ประเภทอาคารสำนักงาน ได้แก่ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
 • ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ได้แก่ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ

ได้รับตราสัญลักษณ์  “กฟน.อาคารปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น” พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท

 • ประเภทอาคารโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี

ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารนวัตกรรมพลังงานดีเด่น” พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท

 • ประเภทอาคารโรงพยาบาล ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น” รวม 10 แห่ง

ประเภทโรงพยาบาล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

 • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (หนองแขม)
 • โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

อาคารประเภทโรงแรม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

 • โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ
 • โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

อาคารประเภทสำนักงาน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

 • อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
 • อาคารปตท. สำนักงานพระโขนง
 • อาคารธารา สาทร

อาคารประเภทศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

 • ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค
 • ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ

Share:

ผลงานที่ผ่านมา

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6 MEA เล็งเห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมให้อาคารลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างแรงจูงให้กับเจ้าของอาคาร ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถทำได้จริง และเกิดผลประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน MEA จึงได้สนับสนุนเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ

ประกวดอาคารปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3 ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3 MEA Energy Saving Building 2015 ผลการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในอาคารที่เข้าร่วมโครงการในปีที่

ประกวดอาคารปี 3

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2 อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวด เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่

Scroll to Top