ผลการประกวดสำหรับโครงการปีที่ 2 ระดับที่ 2

ประกวดอาคารปี 2

อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวด เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 และเงินรางวัลต่อไป

ผลการประกวดสำหรับโครงการปีที่ 2 ระดับที่ 2

ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” พร้อมเงินรางวัล สูงสุดมูลค่า 2,000,000 บาท

  • ประเภทโรงแรม ได้แก่ โรงแรมริชมอนด์

ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่นพิเศษ” พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท

  • ประเภทโรงแรม ได้แก่ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงทพฯ
  • ประเภทสำนักงาน ได้แก่ อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น”

  • ประเภทโรงแรม ได้แก่ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน, โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์
  • ประเภทสำนักงาน ได้แก่ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม), ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์), ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท), อินเตอร์เชนจ 21, เอ็กซิมแบงค์, บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ ปิ่นเกล้า(สำนักงาน) และ สถาบันวิทยาการตลาดทุน

Share:

ผลงานที่ผ่านมา

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6 MEA เล็งเห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมให้อาคารลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างแรงจูงให้กับเจ้าของอาคาร ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถทำได้จริง และเกิดผลประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน MEA จึงได้สนับสนุนเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ

ประกวดอาคารปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3 ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3 MEA Energy Saving Building 2015 ผลการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในอาคารที่เข้าร่วมโครงการในปีที่

ประกวดอาคารปี 3

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2 อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวด เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่

Scroll to Top