ผลการดำเนินโครงการปี 2 ระดับที่ 1

ผลการดำเนินโครงการปี 2 ระดับที่ 1

กลุ่มอาคาร 2 ประเภท คือ โรงแรมและสำนักงาน

การไฟฟ้านครหลวงได้จัดโครงการฯ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ โดยเริ่มดำเนินการจัดประกวดนับตั้งเดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนเมษายน 2558 ในการประกวดอาคารครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มอาคารที่ กฟน. ให้การส่งเสริม คือ อาคารประเภทโรงแรมและสำนักงาน โดยมีอาคารสมัครเข้าร่วมประกวด 38 แห่ง ประกอบด้วย

อาคารประเภทโรงแรม 14 แห่ง

อาคารประเภทสำนักงาน 24 แห่ง

โครงการฯ ได้เข้าทวนสอบข้อมูลและตรวจวัดค่าเกณฑ์คุณภาพการใช้พลังงาน MEA Index ณ อาคารจริง และพิจารณาตัดสินมอบตราสัญลักษณ์ ฯ ระดับที่ 1 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ให้กับอาคารรวมทั้งสิ้น 24 อาคาร ประกอบด้วย ประเภทโรงแรม 7 แห่ง และ ประเภทสำนักงาน 17 แห่ง

# ประเภทโรงแรม
1 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์
3 โรงแรมริชมอนด์
4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
5 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
6 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
7 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
# ประเภทสำนักงาน
1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3
3 ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
4 ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์)
5 ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
6 เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ สาขาปิ่นเกล้า (สำนักงาน)
7 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
8 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิม)
10 บางกอกสหประกันภัย
11 ปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์
12 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
13 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ (สำนักงาน)
14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
15 อินเตอร์เชนจ 21
16 เอ็กเชน ทาวเวอร์
17 อาคารเอ็ม ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีชั่นส์ เพลส

Client

Admin

Date

18 January 2021

Tags

ประกวดอาคารปี 2