ดาวน์โหลดสื่อบรรยาย

ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง รับมือฝุ่น PM 2.5

ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง รับมือฝุ่น PM 2.5

รับมือฝุ่น PM 2.5 กับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีต้องทำอย่างไร

บรรยายโดย ผศ.ดร. ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.


Download PDF

ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย การประชุมสิทธิประโยชน์ของโครงการ MEA Energy Awards

ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย การประชุมสิทธิประโยชน์ของโครงการ MEA Energy Awards

บริการ EV Charger

โดย การไฟฟ้านครหลวง


Download PDF

MEA Better Care Service

โดย การไฟฟ้านครหลวง


Download PDF

สิทธิประโยชน์ของโครงการ MEA Energy Awards

โดย การไฟฟ้านครหลวง


Download PDF

การให้บริการ Energy Audit และ Energy Training

โดย การไฟฟ้านครหลวง


Download PDF