ข่าว/กิจกรรม

วีดิทัศน์สรุปโครงการฯ ปีที่ 6

วีดิทัศน์สรุปโครงการฯ ปีที่ 6

📌📌วีดิทัศน์สรุปโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชมภาพกิจกรรม พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6

ชมภาพกิจกรรม พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6

📌📌ชมภาพกิจกรรม พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565

กำหนดการ "พิธีมอบตราสัญลักษณ์  MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6"

กำหนดการ "พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6"

กำหนดการ "พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6"
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น.

อับเดทรายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards (ครั้งที่ 6/2565)

อับเดทรายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards (ครั้งที่ 6/2565)

MEA ประกาศรายชื่ออาคารประหยัดพลังงาน ” MEA ENERGY AWARDS ” (ครั้งที่ 6/2565) มีดังนี้

เปิดลงทะเบียน สำหรับท่านที่สนใจเข้าชมถ่ายทอดสดออนไลน์งานพิธีมอบตราฯ

เปิดลงทะเบียน สำหรับท่านที่สนใจเข้าชมถ่ายทอดสดออนไลน์งานพิธีมอบตราฯ

MEA ขอเชิญร่วมงาน "พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6"
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น.

อับเดทรายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards รอบล่าสุด 25 แห่ง (ครั้งที่ 5/2565)

อับเดทรายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards รอบล่าสุด 25 แห่ง (ครั้งที่ 5/2565)

MEA ประกาศรายชื่ออาคารประหยัดพลังงาน ” MEA ENERGY AWARDS ” รอบล่าสุด 25 แห่ง (ครั้งที่ 5/2565) มีดังนี้

ปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ วันที่ 8 เมษานี้

ปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ วันที่ 8 เมษานี้

ประกาศ...จากโครงการ MEA Eenergy Awards
อาคารใดที่สนใจและมีมาตรการปรับปรุงฯ ตามข้อกำหนดโครงการฯ ท่านยังสามารถยื่นใบสมัครเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ ได้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 นี้เท่านั้น.....
และหลังจากนั้น ทางโครงการฯ จะปิดรับใบสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 4 อย่างเป็นทางการ

ดาวโหลดเอกสารและใบสมัครการขอรับเงินสนับสนุน คลิกที่นี่

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS อาคารในเครือ CENTRAL PATTANA

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS อาคารในเครือ CENTRAL PATTANA

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS อาคารในเครือ CENTRAL PATTANA การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

 วันนี้ (7 มีนาคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS โรงพยาบาลพญาไท 1

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS โรงพยาบาลพญาไท 1

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS โรงพยาบาลพญาไท 1 การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

วันนี้ (31 มกราคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 มอบป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ให้กับ โรงพยาบาลพญาไท1 และร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมอาคารพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ โดยมี นพ. อภิรักษ์ ปาลวัฒนวิไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลพญาไท 1 ถนนศรีอยุธยา

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

วันนี้ (31 มกราคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 มอบป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมอาคารพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา