ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 2

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 2

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 2 MEA Energy Saving Building 2014

จากความตั้งใจในการดำเนินการอย่างทุ่มเทของทุกอาคารที่เข้าร่วมโครงการเป็นปีแรก ทำให้เกิดกระแสการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีผลประหยัดที่ชัดเจน สามารถคิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ เงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ช่วยลดลงได้ ดังนี้


พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ทั้งสิ้น 7,877,196 kWh/ปี

คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 30,900,455 บาท/ปี

สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 4,576 ตัน/ปี

Client

Admin

Date

18 January 2021

Tags

ประกวดอาคารปี 2