ผลการดำเนินโครงการปี 5 ระดับที่ 2

ผลการดำเนินโครงการปี 5 ระดับที่ 2

อาคารที่ผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 1 มาแล้วเท่านั้น จึงสามารถเข้าแข่งขันต่อในระดับที่ 2 ได้ โดยอาคารต้องดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 และได้รับการเข้าเยี่ยมพบเพื่อตรวจประเมินตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ สำหรับการแข่งขันในระดับที่ 2 ของการประกวดอาคารปีที่ 5 มีอาคารสมัครทั้งสิ้น 17 แห่ง แบ่งเป็น อาคารโรงพยาบาล 5 แห่ง อาคารโรงแรม 3 แห่ง อาคารสำนักงาน 4 แห่ง และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จำนวน 5 แห่ง มีผลการพิจารณาตัดสินรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์ฯ ให้แก่อาคาร ดังนี้

ผลการประกวดสำหรับโครงการปีที่ 5 ระดับที่ 2

 • รางวัลสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเลิศ
 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” พร้อมเงินรางวัล สูงสุดมูลค่า 1,000,000 บาท
 • ประเภทอาคารโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี
 • ประเภทอาคารโรงแรม ได้แก่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
 • ประเภทอาคารสำนักงาน ได้แก่ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
 • ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ได้แก่ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ

 • รางวัลอาคารปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น
 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารปรับปรุงด้านพลังงานดีเด่น” พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท
 • ประเภทอาคารโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี
 • รางวัลอาคารนวัตกรรมพลังงานดีเด่น
 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารนวัตกรรมพลังงานดีเด่น” พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท
 • ประเภทอาคารโรงพยาบาล ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี”

 • รางวัลอาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่น
 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น” รวม 10 แห่ง
 • อาคารประเภทโรงพยาบาล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
  • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
  • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (หนองแขม)
  • โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
 • อาคารประเภทโรงแรม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
  • โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ
  • โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว
 • อาคารประเภทสำนักงาน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
  • อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
  • อาคารปตท. สำนักงานพระโขนง
  • อาคารธารา สาทร
 • อาคารประเภทศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
  • ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค
  • ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ

Client

Admin

Date

18 January 2021

Tags

ประกวดอาคารปี 5