ผลการดำเนินโครงการปี 1 ระดับที่ 1

ผลการดำเนินโครงการปี 1 ระดับที่ 1

กลุ่มอาคาร 2 ประเภท คือ โรงพยาบาลและไฮเปอร์มาร์เก็ต

โครงการเริ่มดำเนินการปีแรกในปี พ.ศ. 2555 โดยดำเนินการในกลุ่มอาคารเป้าหมาย คือ อาคารประเภทโรงพยาบาลและไฮเปอร์มาร์เก็ต มีอาคารสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 52 แห่ง แบ่งเป็น

อาคารประเภทโรงพยาบาล จำนวน 12 แห่ง

อาคารประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 รายใหญ่ 40 แห่ง ได้แก่
  • เทสโก้ โลตัส จำนวน 28 แห่ง
  • สยามแม็คโคร จำนวน 7 แห่ง
  • บิ๊กซี ซูปเปอร์เซนเตอร์ จำนวน 5 แห่ง

หลังจากนั้นได้มีการเข้าตรวจวัดคุณภาพการใช้พลังงาน ณ อาคารตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด รวมทั้งทำการคำนวณ MEA Index ของทุกอาคารที่เข้าร่วมโครงการ ปรากฏว่ามีอาคารที่ผ่านเกณฑ์และได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 จำนวน 23 แห่ง ได้แก่ อาคารประเภทโรงพยาบาล จำนวน 7 แห่ง และ อาคารประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 16 แห่ง

# อาคารโรงพยาบาล
1 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
2 โรงพยาบาลพญาไท 2
3 โรงพยาบาลพญาไท 3
4 โรงพยาบาลนครธน
5 โรงพยาลนพรัตนราชธานี
6 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
7 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
# อาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต
1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 สาขาได้แก่
1. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาติวานนท์
2. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุขาภิบาล 3
3. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสำโรง 2
2 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 สาขาได้แก่
1. แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ
2. แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์
3. แม็คโคร สาขาสาทร
3 บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม จํากัด จำนวน 10 สาขา ได้แก่
1. เทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ
2. เทสโก้ โลตัส สาขาซิตี้ปาร์คบางพลี
3. เทสโก้ โลตัส สาขาซีคอนสแควร์
4. เทสโก้ โลตัส สาขาบางแค
5. เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 2
6. เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4
7. เทสโก้ โลตัส สาขามีนบุรี
8. เทสโก้ โลตัส สาขาเมอร์รี่คิงส์ ปิ่นเกล้า
9. เทสโก้ โลตัส สาขาวังหิน
10. เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3

Client

Admin

Date

18 January 2021

Tags

ประกวดอาคารปี 1