ผลการประกวดสำหรับโครงการปีที่ 2 ระดับที่ 2

ผลการประกวดสำหรับโครงการปีที่ 2 ระดับที่ 2

อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวด เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 และเงินรางวัลต่อไป

ผลการประกวดสำหรับโครงการปีที่ 2 ระดับที่ 2

 • รางวัลสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเลิศ
 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” พร้อมเงินรางวัล สูงสุดมูลค่า 2,000,000 บาท
 • ประเภทโรงแรม ได้แก่ โรงแรมริชมอนด์

 • รางวัลอาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่นพิเศษ
 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่นพิเศษ” พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท
 • ประเภทโรงแรม ได้แก่ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงทพฯ
 • ประเภทสำนักงาน ได้แก่ อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 • รางวัลอาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่น
 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น”
 • ประเภทโรงแรม ได้แก่ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน, โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์
 • ประเภทสำนักงาน ได้แก่ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม), ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์), ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท), อินเตอร์เชนจ 21, เอ็กซิมแบงค์, บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ ปิ่นเกล้า(สำนักงาน) และ สถาบันวิทยาการตลาดทุน

Client

Admin

Date

18 January 2021

Tags

ประกวดอาคารปี 2