ผลการดำเนินโครงการปี 4 ระดับที่ 2

ผลการดำเนินโครงการปี 4 ระดับที่ 2

อาคารได้รับตราสัญลักษณ์ระดับที่ 1 แล้วจะเข้าแข่งขันต่อในระดับที่ 2 โดยในปีที่ 4 นี้ มีอาคารที่ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น 38 แห่ง แบ่งเป็นอาคารโรงเรียน 14 แห่ง และ ร้านสะดวกซื้อ 24 จากผู้ประกอบการ 4 ราย มีผลการพิจารณาตัดสินรางวัลในแต่ละประเภท ดังนี้

ผลการประกวดสำหรับโครงการปีที่ 4 ระดับที่ 2

อาคารประเภทโรงเรียน

 • รางวัลสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเลิศ
 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” พร้อมเงินรางวัล สูงสุดมูลค่า 1,000,000 บาท
 • ประเภทโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

 • รางวัลอาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่นพิเศษ
 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่นพิเศษ” พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท
 • ประเภทโรงเรียน ได้แก่
  • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  • โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 • รางวัลอาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่น
 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น”
 • ประเภทโรงเรียน ได้แก่
  • โรงเรียนวัฒนพฤกษา
  • โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
  • โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
  • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  • โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
  • โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
  • โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน


อาคารประเภทร้านสะดวกซื้อ

สำหรับอาคารประเภทร้านสะดวกซื้อ ได้แบ่งการพิจารณาตัดสินและมอบรางวัลให้กับอาคารเป็นกรณีพิเศษ โดยได้พิจารณาตัดสินผลคะแนนเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ร้านสะดวกซื้อ (สำนักงานใหญ่) และ ส่วนที่ 2 ร้านสะดวกซื้อ (สาขา)

ส่วนที่ 1 ร้านสะดวกซื้อ (สำนักงานใหญ่)

 • รางวัลสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเลิศ
 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” พร้อมเงินรางวัล สูงสุดมูลค่า 1,000,000 บาท
 • ประเภทร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มาร์ท

 • รางวัลอาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่นพิเศษ
 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่นพิเศษ” พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท
 • ประเภทร้านสะดวกซื้อ ได้แก่
  • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ มินิบิ๊กซี
  • บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัดผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส
  • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น

ส่วนที่ 2 ร้านสะดวกซื้อ (สาขา)

 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ”
 • แฟมิลี่มาร์ท สาขาชานเมืองแยก 4

 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน
 • ประเภทร้านสะดวกซื้อ ได้แก่
  • แฟมิลี่มาร์ท สาขาสุขุมวิท 48
  • แฟมิลี่มาร์ท สาขาชุมชนราม 53
  • แฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านเพิ่มสุข
  • มินิบิ๊กซี สาขาบางกระดี่
  • เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาพุทธมณฑลสาย 2
 • ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น”
 • ประเภทร้านสะดวกซื้อ ได้แก่
  • แฟมิลี่มาร์ท สาขาสุขสวัสดิ์ 2 แยกนายผิน
  • เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาวัดเลา
  • เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาตลาดถนอมมิตร
  • เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาลาดปลาเค้า 52
  • เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาวัดอินทราวาส
  • เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาสี่แยกหนองใหญ่
  • เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขารัชดาภิเษก 13
  • มินิบิ๊กซี สาขาซอยโพธิ์แก้ว
  • มินิบิ๊กซี สาขาตลาดออเงิน
  • มินิบิ๊กซี สาขาตลาดนำไท
  • มินิบิ๊กซี สาขาซอยพูลเจริญ
  • มินิบิ๊กซี สาขาซอยอุดมเดช
  • เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสำเร็จพัฒนาจุด 2
  • เซเว่น อีเลฟเว่นสาขาวัชรพลซอย 7

Client

Admin

Date

18 January 2021

Tags

ประกวดอาคารปี 4